MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Examen Basiscertificaat Marifonie

Vanaf 1 juli 2023 worden de theorie-examens afgenomen door het CBR. Dit geldt voor de maritieme examens, Basiscertificaat Marifonie, Marcom A en B.

Tijdsduur: 1 uur
Prijs: € 77.00

 Het Basiscertificaat Marifonie is vereist voor het in het bezit hebben en bedienen van een marifoon op het binnenwater. Met het Basiscertificaat Marifonie kunt u de marifoon laten registreren bij Rijksinspectie Digitale Infrastuctuur (voorheen Agentschap Telecom) en u krijgt een ATIS-nummer. Als in de marifoon een ATIS-nummer is geprogrammeerd, voldoet de marifoon aan alle eisen. Zonder ATIS-nummer mag u de marifoon op het binnenwater niet gebruiken.

Het Marifoon examen

Als landelijk examinator voor de watersport organiseert VBO maandelijks op verschillende plaatsen in Nederland theorie examens Marifonie. Deze staan open voor alle watersporters.

Voor verenigingen, bedrijven en (vaar)scholen is het mogelijk om zelf een examen datum en tijdstip af te spreken.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit meerkeuzevragen. De maximale tijdsduur van het examen bedraagt 60 minuten. Aanvullende informatie ontvangt u met de oproepbrief. Voor plaatsen, data en tijdstip examen ga naar direct inschrijven .

Schrijf je direct in


Opleiding en voorbereiding

Voor lesmateriaal kijk op www.watersportcursussen.nl

Annulering

Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot drie dagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering of wijziging wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 20,- administratiekosten gerestitueerd. Bij niet verschijnen of bij annulering binnen de periode van drie dagen voor de examendatum vervalt ieder recht op restitutie.

Geen burgerservicenummer/sofinummer

Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer. In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.

Getuigschrift aanvragen

De geslaagden ontvangen na het behalen van het examen, per mail, een getuigschrift waarmee het certificaat kan worden aangevraagd bij Rijksinspectie Digitale Infrastuctuur (voorheen Agentschap Telecom). Gemiddeld duurt het na het examen 6 tot 8 weken voordat u het officiële certificaat in huis heeft met de benodigde ATIS code.