MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Examen Basiscertificaat Marifonie

Tijdsduur: 1 uur
Prijs: € 71.00

 Het Basiscertificaat Marifonie is vereist voor het in het bezit hebben en bedienen van een marifoon op het binnenwater. Met het Basiscertificaat Marifonie kunt u de marifoon laten registreren bij het Agentschap Telecom en u krijgt dan een ATIS-nummer. Als in de marifoon een ATIS-nummer is geprogrammeerd, voldoet de marifoon aan alle eisen. Zonder ATIS-nummer mag u de marifoon op het binnenwater niet gebruiken.

Het Marifoon examen

Als landelijk examinator voor de watersport organiseert VBO maandelijks op verschillende plaatsen in Nederland theorie examens Marifonie. Deze zijn over het algemeen op zaterdag en beginnen om 10.30 uur en staan open voor alle watersporters.

Voor verenigingen, bedrijven en (vaar)scholen is het mogelijk om zelf een examen datum en tijdstip af te spreken.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit meerkeuzevragen. De maximale tijdsduur van het examen bedraagt 60 minuten. Aanvullende informatie ontvangt u met de oproepbrief. Voor plaatsen, data en tijdstip examen ga naar direct inschrijven .

Schrijf je direct in


Opleiding en voorbereiding

Voor lesmateriaal kijk op www.watersportcursussen.nl

Annulering

Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot drie dagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering of wijziging wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 20,- administratiekosten gerestitueerd. Bij niet verschijnen of bij annulering binnen de periode van drie dagen voor de examendatum vervalt ieder recht op restitutie.

Burgerservicenummer/sofinummer

U kunt dit nummer vinden op uw Nederlandse paspoort model 2001 (pagina 1, de 9 cijfers bij persoonsnummer), Europese/Nederlandse identiteitskaart (op de voorzijde, de 9 cijfers bij persoonsnummer). Verder is dit nummer vermeld op de zorgpas van de zorgverzekeraar en op de gangbare salarisstroken.
Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer.
In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.

Getuigschrift aanvragen

De geslaagden ontvangen na het behalen van het examen een getuigschrift plus een formulier waarmee het certificaat kan worden aangevraagd bij het Agentschap Telecom. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voordat u het officiële certificaat in huis heeft met de benodigde ATIS code.