MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Hoe ziet de examen dag eruit

Geldige legitimatie
U dient zich voor het examen te legitimeren. De volgende geldige legitimatiebewijzen zijn toegestaan:

  • Nederlands paspoort of identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen
  • Paspoort of identiteitskaart van een land uit de EU of EER
  • Buitenlands paspoort met daarin een tijdelijke verblijfstitel (sticker)

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat u niet wordt toegelaten als u geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen.

Voor het examen

Zorg dat u minimaal 15 minuten voor de examentijd op de locatie aanwezig bent. U meldt zich bij de toezichthouder die kijkt of u op de examenlijst staat hij controleert aan de hand van uw legitimatiebewijs of de gegevens op lijst kloppen. Zorg dat uw telefoon uitgeschakeld is en de telefoon mag zich niet onder handbereik bevinden.

Tijdens het examen

U neemt tijdig plaats in de examenzaal. Op uw tafeltje ligt alleen

  • een gewaarmerkt kladpapier
  • uw legitimatie
  • uw oproep voor het examen
  • balpen

De eerste 20 minuten na het begin van het examen verlaat niemand de examenzaal, ook al bent u klaar met examen. Het is handig om de antwoorden op een kladblaadje te schrijven voordat u het examen inlevert.

Na het examen

Als u klaar bent, komt de surveillant bij u aan tafel het examen ophalen. Als u wilt, kunt u de antwoorden noteren. U stuurt een mailtje naar, (info@marifoonexamens.nl) met examendatum, plaats en type examen. Op maandagmorgen ontvangt u de antwoorden zodat u het examen zelf na kunt kijken.

Uitslag

U krijgt de officiële uitslag nadat de examenresultaten door Rijksinspectie Digitale Infrastuctuur (voorheen Agentschap Telecom) zijn goedgekeurd. Gemiddeld duurt dit 2 á 3 weken.