MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

GDMSS module

Tijdsduur: 0,5 uur
Prijs: € 98,00

Als u in het bezit bent van het Basis Certificaat Marifonie en u wilt het Marcom-B certificaat gaan halen, krijgt u vrijstelling voor het onderdeel Marifonie. Dat betekent dat u alleen de lessen 5 t/m 9 uit het Cursusboek Marifonie en Marcom-B hoeft te leren.

Examen, inhoud

Het theorie examen Marcom-B bestaat uit twee delen:

  • Basis Certificaat Marifonie, bent u in het bezit van het Basis Certificaat Marifonie, krijgt u vrijstelling voor dit onderdeel.
  • Module GMDSS

De module GMDSS bestaat uit twee delen:

  • Kennis van en werken met DSC apparatuur
  • Nautisch Engels

Het laatste onderdeel is gebaseerd op het deel A (externe communicatie) van het IMO boek Standard Marine Communication Phrases.

Naast het theorie examen is er nog een verplicht praktijk examen (Operationele Vaardigheden).

Schrijf je direct in

Het is raadzaam de praktijktoets snel na het theorie examen te doen zodat u niet opnieuw hoeft te leren.

Marifoonexamens.nl organiseert minimaal een keer per maand op zaterdagochtend op diverse plaatsen theorie-examens Marcom-B en module GMDSS. Deze zijn over het algemeen op zaterdag en beginnen om 10.30 uur en staan open voor alle watersporters.

Voor verenigingen, bedrijven en (vaar)scholen is het ook mogelijk om op afspraak op andere dagen en tijden een examen af te spreken.

Opleiding en voorbereiding

Voor opleidingen voor het examen Module GMDSS lesmateriaal kijk op www.watersportcursussen.nl.

Annulering

Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot drie dagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering of wijziging wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 20,- administratiekosten gerestitueerd. Bij niet verschijnen of bij annulering binnen de periode van drie dagen voor de examendatum vervalt ieder recht op restitutie.

Burgerservicenummer/sofinummer

Dit nummer is gelijk aan het Sofinummer. U kunt dit nummer vinden op uw Nederlandse paspoort model 2001 (pagina 1, de 9 cijfers bij persoonsnummer), Europese/Nederlandse identiteitskaart (op de voorzijde, de 9 cijfers bij persoonsnummer). Verder is dit nummer vermeld op de zorgpas van de zorgverzekeraar en op de gangbare salarisstroken.
Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer.
In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.

Getuigschrift

U ontvangt na het behalen van het theorie examen module GMDSS een getuigschrift en vervolgens meldt u zich aan voor de praktijktoets Operationele Vaardigheden. Na het behalen van de verklaring Operationele Vaardigheden kunt u met deze verklaring plus het getuigschrift GMDSS plus het Basis Certificaat Marifonie het Marcom-B certificaat aanvragen bij het Agentschap Telecom. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voordat u het officiële certificaat in huis heeft met het benodigde MMSI nummer.

Let op: voor Marcom-B is de praktijktoets Operationele Vaardigheden verplicht. Aanmelden voor de Operationele Vaardigheden kan alleen als u geslaagd bent voor het theorie examen Marcom-B/GMDSS