MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Bekwaam

Binnenvaart Politiereglement Artikel 1.09

Een schip mag niet varen indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam persoon.
Dit geldt voor alle schepen en het is een van de weinige regelingen zonder uitzondering. Het staat helemaal los van de zogenaamde Vaarbewijsplicht. De bekwaamheidseis geldt bijvoorbeeld ook voor het varen met een roei- of zeilboot. Je mag alleen het water op als de boot bestuurd wordt door een bekwaam persoon.

Wanneer ben je bekwaam?

Voor bepaalde schepen zoals grote schepen en snelle boten zijn de eisen om te mogen varen nauwkeurig omschreven. Voor zeilers zijn er de CWO diploma’s waarmee je kunt aantonen dat je kunt zeilen. Het probleem zit bij de gemiddelde niet snel varende kajuitboot en sloep. Voor deze categorie zijn er geen heldere bekwaamheidseisen terwijl ze wel bekwaam moeten zijn. Zolang alles goed gaat, zijn er geen problemen. Het wordt pas lastig als er ongelukken gebeuren. Bij een aanvaring kan de tegenpartij beweren dat het jouw schuld is omdat je gewoon niet goed zou kunnen varen. Probeer dan maar eens om zonder papieren aan te tonen dat je wel bekwaam bent en wel kunt varen. Dat wordt een ellenlange discussie. Je kunt dit voorkomen door het Klein Vaarbewijs te halen.

Basiskennis

Als je een sport beoefent, moet je de regels kennen. Dat geldt voor voetbal, tennis en golf maar ook voor de watersport. Met een goede kennis van de regelgeving kun je ongelukken maar ook stress en zinloze scheldpartijen voorkomen. Met meer kennis krijg je meer begrip voor je mede water weggebruiker en wordt het varen voor iedereen een stuk aangenamer.