MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Mondelinge examens

In principe zijn de examens schriftelijk. In bepaalde gevallen kunt een mondeling examen doen.
Dat kan alleen als er sprake is van een van de volgende situaties.

Kennis van het Nederlands

Als u de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheerst om een schriftelijk examen in het Nederlands af te leggen, kunt u mondeling examen aanvragen. Mocht tijdens het examen blijken dat de kennis van Nederlands onder de maat is, wordt het mondeling examen beëindigd.

 Medische indicatie

Als u vanwege een medische indicatie (bijvoorbeeld dyslexie, faalangst, examenvrees) niet in staat bent een schriftelijk examen af te leggen. Hiervoor is een officiële ondertekende verklaring van een specialist (ortho)pedagoog) nodig.

Herhaaldelijk gezakt

Als u ondanks aantoonbare goede studieresultaten diverse keren gezakt bent, kan in onderling overleg besloten worden om een mondeling examen te doen. U loopt dan als nog kans het examen mondeling te behalen.