MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Basiscertificaat Marifonie en Marcom-B

Het Agentschap Telecom is eindverantwoordelijk voor het examen en de afgifte van de certificaten. Na het examen krijgt u van ons een voorlopige uitslag. Vervolgens gaan de examenresultaten naar het Agentschap Telecom en het Agentschap stelt de officiële  uitslag vast. Als de uitslag vast staat, informeren wij de kandidaten. Als u geslaagd bent, ontvangt u voor een theorie examen een getuigschrift en voor het praktijk examen Marcom-B een verklaring operationele vaardigheden. Voor plaatsen, data en tijdstip examen ga naar direct inschrijven .

Geslaagd?

Als u geslaagd bent voor het Marifonie examen ontvangt u het getuigschrift plus de benodigde papieren om het bedieningscertificaat aan te vragen bij het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom. Houdt er rekening mee dat de afgifte van uw bedieningscertificaat ongeveer een maand kan duren.

Voor het aanvragen van het Marcom-B certificaat stuurt u het getuigschrift plus de verklaring operationele vaardigheden en de overige bescheiden naar het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom. Ook deze procedure kan een maand duren.

De minimale leeftijd om een certificaat te kunnen aanvragen is 16 jaar en er mag er maximaal vijf jaar zitten tussen het moment van slagen en de aanvraag van het certificaat.