MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Praktijktoets Marcom-B

Tijdsduur: 1 middag van 13.30 – 16.00 uur
Prijs: € 175,00

Toets Operationele Vaardigheden

In ons trainingscentrum in Apeldoorn waar het examen oftewel de toets operationele vaardigheden wordt afgenomen, beschikken we over meerdere proefopstellingen met apparatuur die een gemiddeld zeegaand jacht aan boord heeft. Het onderdeel ‘Toets Operationele Vaardigheden’ bestaat uit twee delen:
1. Een verplichte online trainingsmodule ‘Instructie Operationele Vaardigheden’ (€ 91,00).
2. Het praktijk examen in Apeldoorn (€ 84,00).
De verplichte online training en het praktijk examen sluiten naadloos op elkaar aan. De toets wordt door vrijwel alle kandidaten als zeer nuttig en waardevol ervaren.

Voorwaarde voor deelname

Om aan de module Operationele Vaardigheden deel te kunnen nemen, moet u (voorlopig) geslaagd zijn voor het theorie examen Marcom-B.

De toets Operationele Vaardigheden is van 13.30 – 16.00 uur. U kunt zich individueel maar ook in groepsverband (max. 12) aanmelden.

Schrijf je direct in

 

Examen

VBO neemt elke maand op diverse plaatsen een theorie examen Marcom-B / GMDSS af en er is elke maand een toets Operationele vaardigheden. In principe kunt u binnen een maand uw volledige Marcom-B examen afronden.

 

Opleiding en voorbereiding

Voor opleidingen voor het Marcom-B examen en lesmateriaal kijk op www.watersportcursussen.nl

Annulering

Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot drie dagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering of wijziging wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 20,- administratiekosten gerestitueerd. Bij niet verschijnen of bij annulering binnen de periode van drie dagen voor de examendatum vervalt ieder recht op restitutie.

 

Burgerservicenummer/sofinummer

U kunt dit nummer vinden op uw Nederlandse paspoort model 2001 (pagina 1, de 9 cijfers bij persoonsnummer), Europese/Nederlandse identiteitskaart (op de voorzijde, de 9 cijfers bij persoonsnummer). Verder is dit nummer vermeld op de zorgpas van de zorgverzekeraar en op de gangbare salarisstroken.
Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer. In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.

 

Verklaring

De geslaagden ontvangen na het behalen van het examen een verklaring. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voordat u het officiële Marcom-B certificaat met ATIS en MMSI-nummer in huis hebt.