MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Theorie examen + Praktijktoets Marcom-B

Tijdsduur:

10.30 – 12.00 uur theorie examen

pauze

13.30 – 16.00 uur praktijktoets

Prijs: € 260,00 (incl. online voorbereiding)

Theorie examen

Met Marcom-B kunt u uw marifoon als zeemarifoon laten registreren en krijgt u een uniek identificatie nummer (MMSI-nummer). U moet er wel op letten dat op het binnenwater de ATIS aan en op zee de ATIS uit staat. Met ATIS aan blijft de marifoon een binnenvaart marifoon, ook met het MMSI nummer. Het MMSI-nummer kunt u ook gebruiken voor uw EPIRB, GMDSS portofoon en AIS.

Toets Operationele Vaardigheden

In ons trainingscentrum in Apeldoorn waar we eerst het theorie examen afnemen en daarna het examen oftewel de toets operationele vaardigheden afnemen, beschikken we over meerdere proefopstellingen met fysieke apparatuur die een gemiddeld zeegaand jacht aan boord heeft.

U kunt voorbereiden middels de online trainingsmodule ‘Instructie Operationele Vaardigheden’ , deze ontvangt u bij inschrijving. Hierin staat filmmateriaal betreffende de apparatuur die u tijdens het examen fysiek gaat bedienen.

De toets wordt door vrijwel alle kandidaten als zeer nuttig en waardevol ervaren.

Aanvullende informatie

Het theorie examen Marcom B is van 10.30 tot 12.00 uur en bestaat uit examen Marifonie (1 uur) en GMDSS (0,5 uur). Bent u in bezit van het Marifonie certificaat dan kunt u gelijk starten met het examenonderdeel GMDSS.

De toets Operationele Vaardigheden is van 13.30 – 16.00 uur.

U kunt zich individueel maar ook in groepsverband (max. 12) aanmelden.

Schrijf je direct in

Voorbereiding theorie examen

Voor onlinecursussen en lesmateriaal kijk op www.watersportcursussen.nl

Annulering

Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot drie dagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering of wijziging wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient per e-mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 20,- administratiekosten gerestitueerd. Bij niet verschijnen of bij annulering binnen de periode van drie dagen voor de examendatum vervalt ieder recht op restitutie.

 

Burgerservicenummer/sofinummer

U kunt dit nummer vinden op uw Nederlandse paspoort model 2001 (pagina 1, de 9 cijfers bij persoonsnummer), Europese/Nederlandse identiteitskaart (op de voorzijde, de 9 cijfers bij persoonsnummer). Verder is dit nummer vermeld op de zorgpas van de zorgverzekeraar en op de gangbare salarisstroken.
Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer. In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.

 

Verklaring

De geslaagden ontvangen na het behalen van het examen een verklaring. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voordat u het officiële Marcom-B certificaat met ATIS en MMSI-nummer in huis hebt.