MARIFOON
EXAMENS

Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B certificaat, Marcom-B praktijk en GMDSS module

Theorie Examen Marcom-B

Tijdsduur: 1,5 uur
Prijs: € 106,00

Met Marcom-B kunt u uw marifoon als zeemarifoon laten registreren en krijgt u een uniek identificatie nummer (MMSI-nummer). U moet er wel op letten dat op het binnenwater de ATIS aan en op zee de ATIS uit staat. Met ATIS aan blijft de marifoon een binnenvaartmarifoon, ook met het MMSI nummer. Het MMSI-nummer kunt u ook gebruiken voor uw EPIRB, GMDSS portofoon en AIS.

Examen, inhoud

Het theorie examen Marcom-B bestaat uit twee delen:

  • Basis Certificaat Marifonie
  • Module GMDSS

Als u reeds in het bezit bent van het Basiscertificaat Marifonie krijgt u vrijstelling voor dit onderdeel.

De module GMDSS bestaat ook uit twee delen:

  • Kennis van en werken met DSC apparatuur
  • Nautisch Engels

Het laatste onderdeel is gebaseerd op het deel A (externe communicatie) van het IMO boek Standard Marine Communication Phrases.

Naast het theorie examen is er nog een verplicht praktijk examen (Operationele Vaardigheden). Inschrijven:

Schrijf je direct in

Het is raadzaam de praktijktoets snel na het theorie examen te doen zodat u niet opnieuw hoeft te leren.

Marifoonexamens.nl organiseert minimaal een keer per maand op zaterdagochtend op diverse plaatsen theorie-examens Marcom-B. Deze zijn over het algemeen op zaterdag en beginnen om 10.30 uur en staan open voor alle watersporters.

Voor verenigingen, bedrijven en (vaar)scholen is het ook mogelijk om op afspraak op andere dagen en tijden een examen af te spreken.

Opleiding en voorbereiding

Voor opleidingen voor het Marcom-B examen en lesmateriaal kijk op www.watersportcursussen.nl

Annulering

Als u om dwingende redenen niet aan het examen kunt deelnemen, kunt u tot drie dagen voor aanvang van het examen annuleren. Bij annulering of wijziging wordt € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. De annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. Bij tijdige schriftelijke annulering wordt het examengeld minus € 20,- administratiekosten gerestitueerd. Bij niet verschijnen of bij annulering binnen de periode van drie dagen voor de examendatum vervalt ieder recht op restitutie.

Burgerservicenummer

U kunt dit nummer vinden op uw Nederlandse paspoort (de 9 cijfers bij persoonsnummer), Europese/Nederlandse identiteitskaart (op de voorzijde, de 9 cijfers bij persoonsnummer). Verder is dit nummer vermeld op de zorgpas van de zorgverzekeraar en op de gangbare salarisstroken.
Bent u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente dan heeft u geen BSN nummer.
In dat geval stuurt u een uittreksel uit het persoonsregister van uw buitenlandse woongemeente op.

Getuigschrift

U ontvangt na het behalen van het theorie examen Marcom-B een getuigschrift en vervolgens doet u de praktijktoets Operationele Vaardigheden. Na het behalen van de toets Operationele Vaardigheden kunt u met het getuigschrift  theorie examen Marcom-B plus de verklaring Operationele Vaardigheden het Marcom-B certificaat aanvragen bij Rijksinspectie Digitale Infrastuctuur (voorheen Agentschap Telecom). Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voordat u het officiële Marom-B certificaat in huis heeft met het benodigde MMSI nummer.

Let op: voor Marcom-B is de praktijktoets Operationele Vaardigheden verplicht. Voor aanmelden toets Operationele Vaardigheden klik hier.